Placeholder
100%
تخفیف

جذب ثروت با تغییر الگوهای ضمیر ناخودآگاه

·   مدت زمان استفاده : حداقل 30 دقیقه و ترجیحا 3 بار در روز

·   صبح ها بعد از بیدار شدن ،ظهر ها ، شب ها قبل از خواب

·   بهترین روش استفاده : گوش دادن با هدفون یا هنذفری

·   حتما در هنگام گوش دادن آب زیاد بنوشید .

79000–رایگان!