این پکیج شامل 12 کتاب صوتی خلاصه، تولید شده در گروه آموزشی دکتر آقاسی می باشد.

هر هفته متناسب با موضوع همان جلسه از دوره معجزه پولسازی، یک کتاب صوتی خلاصه هم منتشر می شود.

همه ی کتاب های زیر جزء بهترین و پرفروش ترین کتاب های حوزه ثروت و موفقیت جهان است.