لوگو کامل

دوره کالری ضعفت رو کم کن

مدرس دوره : خانم محمد نسب
جلسات دوره : 14 جلسه
فرمت فایل : ویدئو - mp4
هزینه دوره : رایگان
کالری ضعفت رو کم کن

حتما با هندزفری گوش کنید

جلسه 1 - رژیم کاهش خشم ویدئو

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

جلسه 2 - رژیم کاهش بدبینی ویدئو

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

جلسه 3 - رژیم کاهش استرس و اضطراب ویدئو

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

جلسه 4 - رژیم کاهش ولخرجی ویدئو

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

جلسه 5 - رژیم کاهش کینه توزی ویدئو

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

جلسه 6 - رژیم کاهش ترس از آینده ویدئو

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

جلسه 7 - رژیم افزایش قدرت نه گفتن ویدئو

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

جلسه 8 - رژیم افزایش اعتماد به نفس ویدئو

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

جلسه9 - رژیم افزایش هدفمند زندگی کردن ویدئو

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

جلسه10 - رژیم کاهش عجول بودن ویدئو

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

جلسه 11 - رژیم کاهش خودخواهی ویدئو

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

جلسه 12 - رژیم کاهش بی مسئولیتی ویدئو

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

جلسه 13 - رژیم کاهش حسادت ویدئو

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

جلسه 14 - رژیم کاهش شلختگی ویدئو

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

57 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

پاسخ دادن به کاربر مهمان لغو پاسخ